Alkalmazott Embriológia és Őssejt Kutató Csoport - Dr. Gócza Elen

Utolsó frissítés: 2017. április 13. csütörtök Megjelent: 2012. február 22. szerda

 

 gocza elen

Főosztály:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
Szoba:
E-mail:
Researcher ID:

Állatbiotechnológia
Tudományos tanácsadó
+36-28-526-162
+36-28-526-151
156
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.researcherid.com/rid/C-9883-2014

 

 

 

 gocza elen

Főosztály:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
Szoba:
E-mail:
Researcher ID:

Állatbiotechnológia
Tudományos tanácsadó
+36-28-526-162
+36-28-526-151
156
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.researcherid.com/rid/C-9883-2014

 

 

tudomanyos eletpalya

 

 Tudományos Életpálya
 

 • Tudományos tanácsadó, NAIK, MBK (2014 –)
 • Csoportvezető, NAIK, MBK (2011 – jelenleg)
 • ELTE TTK, Gödi Biológiai Állomás, Embriológiai Laboratórium (1989 – 1995)
 • D.Sc.: MTA doktora, mezőgazdasági tudományok (biotechnológia)(2014)
 • Habilitáció: állattenyésztési tudományok, SZIE, Gödöllő (2007)
 • Ph.D.: biológia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Budapest (1996)
 • M.Sc.: biológus szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Budapest (1989)
   

kutatas

 

Kutatási terület
 

 • Egér, nyúl, sertés és madár embriológiai vizsgálatok.
 • Egér és nyúl embrióból származó embrionális eredetű ős-sejtvonalak (ES sejtvonalak) létrehozását befolyásoló faktorok vizsgálata.
 • Madár PGC tenyészetek létrehozása, jellemzése.

 

Gócza Elen publikációi (2007-jelenleg)

Publikációk

A csoport általános bemutatása

A csoport 4 témán dolgozik, melyek alapkutatási és alkalmazott kutatási feladatokat is tartalmaztak. A csoportban egy tudományos tanácsadó, egy tudományos főmunkatárs, két állami ösztöndíjas PhD hallgató, egy „Stipendium Hungaricum” ösztöndíjas PhD hallgató, két fiatal kutató dolgozik.

 

Kutatási témák

 

 

Csoport publikációi (2014-2015)

Publikációk

 

A projekt címe: Fejlődés specifikus gének és mikroRNS-ek expressziós mintázatának vizsgálata nyúl embriókban és őssejtekben.

Témafelelős: dr. Gócza Elen

 

A téma háttere:

Egy ANR együttműködés keretében Pierre Savatier csoportjával közösen részt vettünk nyúl eredetű ES és iPS sejtvonalak létrehozásában és jellemzésében (Osteil, 2016, 2013). Vizsgáltuk az mmu-mir-290-295 és mmu-mir-302-367 klaszterek expresszióját egér őssejtekben (Lichner, 2011), valamint az őssejt kapcsolt miRNS-ek kifejeződését nyúlban. Az elmúlt időszakban a korai nyúl embrionális fejlődés során és a 6 napos nyúl embriók különböző sejttípusaiban vizsgáltuk a miRNS-ek expresszióját. Feltérképeztük a trofoblasztban és az embrioblaszt két sejtrétegében, a hipoblasztban és az epiblasztban az ocu-miR-302 és ocu-miR-290 mikroRNS klaszterek expresszióját. Az embrionális fejlődés kezdetén az ocu-miR-290 klaszter expressziója a meghatározó, azonban az embrionális fejlődés 4. napja után már az ocu-miR-302-es klaszter expresszióját találtuk magasabbnak. Pluripotens őssejteket összehasonlító vizsgálataink azt mutatatták, hogy az ocu-miR-290-es klaszter expressziója felelős a naiv állapot megtartásáért az embrioblaszt sejtekben (Maraghechi et al., 2013).

A projekt címe:A fiatalkori hőkezelés hatásának vizsgálata a szaporasági paraméterekre erdélyi kendermagos kopasznyakú tyúk esetében

FM intézetek közötti együttműködés: HáGK - Dr. Liptó Krisztina

Témafelelős: Dr. Gócza Elen

 

A téma háttere:

A madarak modell állatként való alkalmazása a mezőgazdaság, az orvoslás és az ipar számára is tartogat új lehetőségeket. Mivel az embriók fejlődése az anyán kívül zajlik, folyamatosan, a teljes embrionális fejlődés során lehetséges a szervek fejlődésének vizsgálata.

A primordiális őssejtek (ősivarsejtek, PGCs) lehetőséget nyújtanak a madarak örökítő anyagának vizsgálatára, mivel ezekből alakulnak ki a hímivarsejtek és petesejtek, vagyis azok a sejtek amik a teljes genetikai információt átadják a következő generációkra. A madár PG sejtek hosszú távú in vitro fenntartása, kiváló lehetőséget biztosít az ősivarsejtek biológiájának megértésére. Hosszú távú tenyésztésük lehetőséget biztosít a PG sejtek felszaporítására, így nagy lehetőség rejlik a génmegőrzésben történő felhasználásukban is. In vitro tenyésztésük során modellezni lehet a külső környezeti tényezők hatását, így hő sokk, stressz hatására bekövetkező molekuláris változásokat is.

A magas hőmérséklet stresszor, minden termelési paraméterre negatívan hat, viszont megfelelő technológia alkalmazása esetén a madarak hőtűrő képessége növelhető, ezáltal a szaporaság paraméterek, így a kelési eredmények javulhatnak hosszan tartó meleg időjárás esetén is.

A klímaváltozás lehetséges káros hatásainak mérséklése, alkalmazkodóképesség növelése az agráriumban – elnevezésű nemzetközi tudományos együttműködés (CGIAR Consortium CCAFS) programjához kapcsolódó, vizsgálataink célja a kelést követő első néhány napon végzett hőkezelés hatásának vizsgálata volt.

Azt néztük, hogyan hat a hőkezelés az ivarérést követően a tojástermelésre, ondóminőségre, valamint mennyiségre, és az embrióelhalásra kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúkban, meleg nyári időszak hőterhelésének modellezett körülményei között.

A hőkezelt és kontroll valamint telepi kontroll tojásokból származó embriókon további analízist is végeztünk. Az MBK-ban a tojásokból vért izoláltunk. Az így kinyert (2-3ul) vérben levő PG sejteket megfelelő tenyésztő médiumban tovább tenyésztettük, majd 50 napos tenyésztést követőenlefagyasztottuk a megfelelően növekedő tenyészeteket. A tenyésztés során qPCR és immunfestési vizsgálatokra két különböző időpontban vettünk mintákat. Valamivel nagyobb arányban kaptunk jól növekedő PG sejttenyészeteket a hőkezelt és nem kezelt kísérleti tyúkok tojásaiból, mint a telepi kontroll tojásokból. Majdnem kétszer magasabb arányban találtunk a hőkezelt tojások esetében a PG sejt kinyeréshez megfelelő állapotú embriót, mint a kontroll tojások esetében.

A projekt címe: Egyedi változatosságot befolyásoló egyedfejlődési tényezők vizsgálata emlősökön. Témaszám: BOD06, determinációs téma

Témafelelős:dr. Bodó Szilárd

 

A téma háttere: Az egyedi változatosságot kialakító hatások közül a magzatfejlődés környezeti hatásának in utero vizsgálatát végezzük egéren és nyúlon.A többet ellő emlősök esetében a magzatok vérellátása miatt fontos, hogy a méhen belül hol helyezkednek el a magzatok, a méhszáj vagy petevezető felöli oldalon, ez az intra uterin pozíció befolyásolja az állat súlyát. Másik környezeti hatás a szomszéd testvér hatás (SZTH), mivel  a magzatokat fejlődésük során azonos, vagy ellenkező nemű magzatok veszik közre,így az alom összetételhez is köthetőek az egyedfejlődés során kialakuló egyedi különbségek. A hímivarú magzat ivari fejlődése során termelődő tesztoszteron befolyásolja a szomszédos nőivarú testvér későbbi tulajdonságait is. A kérdés, hogy önmagában az intra uterin pozíció, milyen egyedfejlődésre gyakorolt hatással rendelkezik. A válaszhoz célunk egy olyan modellrendszer kialakítása melyben az SZTH-t a rendszerből kizárjuk azonos nemű utódok létrehozásával így a méhen belüli pozíció hatása vizsgálhatóvá válik.

Azonos nemű utódok létrehozása egéren: az embriók nemének meghatározásához két preimplantációs genetikai diagnosztikai (PGD) módszert alkalmazunk, embrióbiopsziát és egy-sejt PCR-t, illetve transzgénikus, X kromoszómán GFP jelzőgént hordozó hím és egy vad típusú nőstény párosításával létrehozott embriók embriótranszfert megelőző, GFP expreszión alapuló szelekcióját (csak nőstény embriókban található GFP marker fehérje,  így a nőivarú, XGFPX embriók kiválogathatók fluoreszcens, inverz mikroszkóp segítségével, egyedileg számozott M2 cseppekben).

Azonos nemű utódok létrehozásanyúlon: a PGD módszereként embrióbiopsziát végzünk kompaktálódás előtti 8-16 sejtes, in vitro tenyésztett embriókkal és egy-sejt nested PCR-rel határozzuk meg az embriók nemét, pozitív kontrollként gliceraldehid-3-foszfát- dehidrogenázt alkalmazva.

Spermavétel és mélyhűtés kidolgozása üregi nyúl bakokonA társpályázó üregi nyúl állományában a a felnőttkori szomszéd hatást kívánjuk vizsgálni, tenyészbakok elhelyezési körülményei alapján. A reprodukciós teljesítmény vizsgálatához kidolgoztuk a vad fajon a spermavétel technikáját és a spermamélyhűtését.

A projekt címe:Sertés petesejtek mélyhűtése vitrifikációs eljárással és az in vitro embriótenyésztés fejlesztése az ex situ génmegőrzés megalapozásához

NAIK intézetek közötti együttműködés: NAIK-ÁTHK

Témafelelős:Dr. Bodó Szilárd

 

A téma háttere: Kísérletek célja ex situ petesejt bank kialakításához szükséges in vitro embrió-előállító és alapmélyhűtési kísérletek végzése, hazai sertésfajták ex situ génvédelméhez szükséges módszerek fejlesztése.

Nőivarú állat vágás során a vágósorról gyűjtjük a petefészkeket. A szerveket PBS oldatban átöblítjük, a petefészkeket sebészollóval preparáljuk, majd sztereo mikroszkóp alatt szike segítségével a kérgi tüszőket megnyitjuk és TCM199 Air mosófolyadékba gyűjtjük. A follikuláris törmeléket melegített 15 ml-es centrifugacsőben ülepítjük, és mikroszkóp alatt válogatjuk a COC-ket. Egy hatékony petesejtgyűjtési eljárás segítségével izolált gamétákat in vitro maturáltattuk, mellékherei eredetű, fagyasztott, felolvasztott spermával in vitro termékenyítettük és szekvenciális NCSU IVC médiumban tenyésztettük az embriókat. 2015 során sikerült létrehoznunk egy hatékony  in vitro embrióelőállító rendszert sertésen Magyarországon.

allas

 

Munkalehetőségek

A jelentkezéseket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük küldeni.


 

csoporttagok


A csoport tagjai

 

Alkalmazott Embriológia és Őssejt Kutató Csoport
 

Bodó Szilárd, PhD, tudományos főmunkatárs
(publikációk)(laboratórium)

M.Sc: 1985-1991, okleveles agrármérnök, Szent István Egyetem, Gödöllő
M.Sc.: 1994-1997, tanár, Szent István Egyetem, Gödöllő
Ph.D.: 2003, állattenyésztési tudomány, Debreceni Egyetem, Debrecen
Szoba:242
Telefon mellék:  +36 28 526 100/4144
Labor:  +36 28 526 100/4204
Researcher ID: D-5209-2012Lázár Bence, PhD hallgató

M.Sc.: biológus, Szent István Egyetem, ÁOTK, 2010-2013
PhD iskola: SZIE, Állattenyésztéstudományi DI, 2013-
Témavezető: Dr. Gócza Elen
Szoba: 156
Telefon mellék: +36 28 526 100/4162

  

Fábián Renáta, PhD hallgató

M.Sc.:, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, mezőgazdasági biotechnológus szak, 2012-2014
PhD iskola: SZIE, Állattenyésztéstudományi DI, 2014-
Témavezető: Dr. Bodó Szilárd
Szoba: 242
Telefon mellék:  +36 28 526 100/4144
Labor:  +36 28 526 100/4204Mahek Anand, PhD hallgató

M.Sc.: University of Glasgow, Scotland, UK, 2014.
PhD iskola: SZIE, Állattenyésztéstudományi DI, 2015-
Témavezető: Dr. Gócza Elen
Szoba: 156
Telefon mellék: +36 28 526 100/4162
Tóth Roland, intézeti mérnök

M.Sc.:, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, mezőgazdasági biotechnológus szak, 2013-2014
NAIK, MBK, ÁB, AES, 2015-
Mentor: Dr. Gócza Elen
Szoba: 156
Telefon mellék: +36 28 526 100/4162Németh Andrea, intézeti mérnök

M.Sc.:, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, mezőgazdasági biotechnológus szak, 2013-2014
NAIK, ÁTHK, 2015-
Mentor: Dr. Bodó Szilárd
Szoba (MBK): 242
Telefon mellék:  +36 28 526 100/4144
Labor:  +36 28 526 100/4204


Udri Ágnes, állatgondozó
2015-


 

Szakdolgozók,
PhD hallgatók
 • Adanu Paul Worlanyo, M.Sc hallgató, SZIE, MKK, biotechnológus 2017-
 • Nagy Alexandra, BSc hallgató, ELTE TTK, biológus, 2015-
 • Pintér Timea, szakdolgozó, SZIE MKK, MSc.
 • Antal Anita, szakdolgozó, SZIE MKK, BSc.


Volt munkatársak,
PhD,
MSc hallgatók
2011-2016
 • Alayu Kidan, M.Sc hallgató, SZIE, MKK, biotechnológus  2015-2016.
 • Béki Szabina, szakdolgozó, SZIE MKK, BSc. 2014-2016.
 • Németh Kinga, BSc, MSc hallgató, ELTE TTK, biológus, 2010-2015.
 • Südy Ágnes, MSc hallgató, BME, 2013-2014.
 • Bontovics Babett, PhD hallgató, -2014, SZIE, Állattenyésztéstudományi DI
 • Pouneh Maraghechi, PhD, 2013, ELTE TTK, biológus
 • Lichner Zsuzsanna, PhD, 2011, SZIE, Állattenyésztéstudományi DI
 • Balogh Erna, M.Sc hallgató, SZIE, MKK, biotechnológus, 2011-2013
 • Bazarragchaa Enkhbold, M.Sc hallgató, SZIE, MKK, biotechnológus, 2012-2014
 • Guba Péter, B.Sc hallgató, ELTE TTK, biológus, 2010-2013
 • Téglás Gyöngyvér, B.Sc hallgató, SZIE, ÁOTK, biológus, 2010-2013
 • Balogh Laura, B.Sc hallgató, SZIE, MKK, agrármérnök, 2010-2013
 • Debnár Viktória Johanna, SZIE MKK, agrármérnök BSc, 2012-2015
 • Basa Judit, állatgondozó, -2014

 

Együttműködő kutatók
 

 

 

Bősze Zsuzsanna, PhD

 

Hiripi László, PhD

 


 

publikaciok

 

A csoport publikációi (2014-2016)

 

Impaktos nemzetközi tudományos cikkek

 • Osteil, P., Moulin, A., Santamaria, C., Joly, T., Jouneau, L., Aubry, M., Tapponnier, Y., Archilla, C., Schmaltz-Panneau, B., Lecardonnel, J., Barasc, H., Mouney-Bonnet, N., Genthon, C., Roulet, A., Donnadieu, C., Acloque, H., Gocza, E., Duranthon, V., Afanassieff, M., Savatier, P. (2016): A Panel of Embryonic Stem Cell Lines Reveals the Variety and Dynamic of Pluripotent States in Rabbits. Stem Cell Reports, 7 (3), 383-98. IF: 7.023
 • Hoffmann OI, Kerekes A, Lipták N, Hiripi L, Bodo S, Szaloki G, Klein S, Ivics
 • Z, Kues WA, Bosze Z. (2016) Transposon-Based Reporter Marking Provides Functional Evidence for Intercellular Bridges in the Male Germline of Rabbits. PLoS One. 5;11(5):e0154489. IF:3.54
 • Appeltant R, Somfai T, Nakai M, Bodó S, Maes D, Kikuchi K, Van Soom A. (2015): Interactions between oocytes and cumulus cells during in vitro maturation of porcine cumulus-oocyte complexes in a chemically defined medium: effect of denuded oocytes on cumulus expansion and oocyte maturation. Theriogenology 1;83(4):567-76. IF: 1.845
 • Dang-Nguyen TQ, Haraguchi S, Kikuchi K, Somfai T, Bodó S, Nagai T. (2014): Leukemia inhibitory factor promotes porcine oocyte maturation and is accompanied by activation of signal transducer and activator of transcription. Mol Reprod Dev. 81 (3): 230-239. IF: 2.675

 

Magyar nyelvű tudományos cikk

 • Debnár Viktória Johanna, Altbäcker Vilmos, Bodó Szilárd (2016): Üregi nyúlsperma szállítási körülményeinek vizsgálata mélyhűtés számára  ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 65:(1) pp. 77-81.                      
 • Fábián R, Kanizsai B, Frank K, Bordán J, Kovács A, Egerszegi I, Oláh J, Stéger V, Bodó Sz (2016): Szarvatlan gidák ivarának meghatározása PCR segítségével ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS 65:(1) pp. 82-87.
 • Bordán Judit, Budai Csilla, Oláh János, Kusza Szilvia, Egerszegi István, Németh Tímea, Kovács András, Bodó Szilárd (2014): Kecske szavatlanság és interszexualitás (Goat polledness and intersexuality). Állattenyésztés és Takarmányozás, 63 (3): 218-225.

 

Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk

 • Lázár Bence, Patakiné Várkonyi Eszter, Gócza Elen(2016): Embriológiai vizsgálatok a genetikai sokféleségért. Madárles a tojásban. Élet és Tudomány, 2016.01.16.
 • Németh Kinga, Gócza Elen(2014): Őssejtek-e az embrionális őssejtek? A kutatás 30 éve. Természettudományi közlöny, 145 (9): 386-390.

 

Tudományos publikációk magyar és nemzetközi konferencia kiadványokban

 • S.M. Pendzialek, M. Schindler, J.M. Knelangen, K. Grybel, J. Gürke, B. Fischer, E. Gocza, A. Navarrete Santos1(2015): Trophoblastic microRNAs as potential markers for placental function in a diabetic pregnancy: Advantages of the rabbit model. WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models – SALAAM, Poznan, 13-16 December, 2015, (absztrakt)
 • Gócza, E., Németh, K., Lázár, B., Maraghechi, P.,Tapponnier, Y., Afanassieff, M., Savatier, P. (2015): Identification of rabbit microRNA expression profile in rabbit ES and iPS cells, WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models – SALAAM, Poznan, 13-16 December, 2015, (absztrakt)
 • Lázár, B., Südy, Á., Németh, K.,Drobnyák, Á., Váradi, É., Barna, J., Liptói, K.,Gócza, E.(2015): Investigation the effect of thermal manipulation at early age on some reproduction traits in chicken primordial germ cells XXI. Annual Meeting of the Hungarian Society of Reproductive Biology, Visegrad, 21-22 September, 2015, (előadás, absztrakt)
 • Lázár, B., Südy, Á., Németh, K., Bontovics, B., Gócza, E.(2015): Examination the expression of pluripotency related genes in the gonads and primordial germ cells of the chicken. EMBO Workshop: Embryonic – Extraembryonic Interfaces, Göttingen, 6-9 May, 2015, (poszter, rövid előadás, absztrakt)
 • Gócza, E., Maraghechi, P., Németh, K., Bontovics, B., Lázár, B., Tóth, G.(2015): Identification the role of stem cell specific microRNA-s in rabbit embryos and stem cells. EMBO Workshop: Embryonic – Extraembryonic Interfaces, Göttingen, 6-9 May, 2015, (poszter, rövid előadás, absztrakt)
 • Lázár, B., Südy, Á., Németh, K., Bontovics, B., Gócza, E.(2015): Examination the expression of pluripotency related markers in the gonads and primordial germ cells of different types of chicken breeds, Hungarian Molecular Life Sciences Conference, Eger, 27-29 March 2015 (poszter, absztrakt)
 • Hoffmann, O.I, Kerekes, A., Dobrosi, N.,Gócza, E., Bodó, Sz., Hiripi, L., Bősze, Zs.(2015): Analysis of the transmission of transposon-transgenic fluorohore protein in rabbit Hungarian Molecular Life Sciences Conference, Eger, 27-29 March 2015, (poszter, absztrakt)
 • Németh, K., Maraghechi, P., Bontovics, B., Lázár, B., Tóth, G., Gócza, E., (2015): Identification and examination of rabbit microRNA-s in different developmental stages of embryos and stem cells, Hungarian Molecular Life Sciences Conference, Eger, 27-29 March 2015, (poszter, absztrakt)
 • Debnár, V. J., Kerekes, A., Torda O., Altbäcker V., Bodó, Sz.(2015): Spermavétel és mélyhűtés üregi nyúlon. Vad- és egzotikus állatok szaporodásbiológiája, állatkerti tenyészprogramok –fiatal- és növendék állatok betegségei, Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest. 64-65
 • Debnár, V. J., Altbäcker V., Bodó, Sz. (2015): Üregi nyúlsperma szállítási körülményeinek vizsgálata mélyhűtés számára. XXI. Annual Meeting of the Hungarian Society of Reproductive Biology, Visegrad, 21-22 September, 2015, (poszter, absztrakt)
 • Debnár, VJ, Kerekes A, Torda O, Altbäcker V, Bodó, Sz(2015) Spermavétel és műlyhétés módszerének kidolgozása üregi nyúl ex situ génbank számára. GAN konferencia, Gödöllő, előadás
 • Fábián, R., Kanizsai, B., Frank, K., Bordán, J., Kovács, A., Stéger, V., Bodó, Sz.(2015): Sex identification of goat by PCR.  INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM  BIO-ENGINEERING OF ANIMAL RESOURCES, 2015. május 28-29, Temesvár (absztrakt, poszter)
 • Fábián, R., Kanizsai, B., Frank. K., Bordán, J., Kovács, A., Egerszegi, I., Oláh, J., Stéger, V., Bodó, Sz. (2015): Szarvatlan gidák ivarának meghatározása PCR segítségével, XXI. Annual Meeting of the Hungarian Society of Reproductive Biology, Visegrad, 21-22 September, 2015, (poszter, absztrakt)
 • Gócza E., Németh K., Bontovics B., Lázár B., Maraghechi P.(2014): Identification of rabbit microRNA expression profile on rabbit pluripotent stem cells. Transgenic Research, 23(5): 849. (IF:2,281), 12th Transgenic Technology Meeting (TT2014), Edinburgh, Scotland, United Kingdom, 2014.10.06 - 2014.10.08., (P54) poszter, absztrakt
 • Lázár B., Németh K., Südy Á., Bontovics B., Gócza E.: (2014): Characterization the developmental potential of cultured chicken primordial germ cells. Transgenic Research, 23(5): 848- 849. (IF:2,281), 12th Transgenic Technology Meeting (TT2014), Edinburgh, Scotland, United Kingdom, 2014.10.06 - 2014.10.08., (P52) poszter, absztrakt
 • Elen Gocza(2014): The promise of stem cells in agricultural applications. Journal of Reproduction and Development, 60(Suppl.): j57. (IF:1,635), The 107th Society for Reproduction and Development (SRD) Meeting. Obihiro, Japán, International workshop “Preservation and Utilisation of Indigenous Breeds and Their Usage in Pig”., Obihiro, Hokkaido, Japan, 2014.08.21 - 2014.08.24., (WS-7) előadás, absztrakt
 • Bodo S, Somfai T, Gocza E, Pribenszky Cs, Appeltant R, Haraguchi S, Nagai T, Kikuchi K ( 2014): Analysis of the timing and pattern of first embryonic cleavage in mono and polyspermic porcine oocytes by time lapse cinematography Journal of Reproduction and Development, 60(Suppl): j57. (IF:1,635), The 107th Society for Reproduction and Development (SRD) Meeting. Obihiro, Japán, International workshop “Preservation and Utilisation of Indigenous Breeds and Their Usage in Pig. Obihiro, Hokkaido, Japan, 2014.08.21 - 2014.08.24., poszter, absztrakt
 • Erna Balogh, Elen Gocza, Renata Fabian, Babett Bontovics, Szilard Bodo(2014): Effect the host and donor genotype on production of twin mice by tetraploid complementation technology. Lucrari Stiintifice Zootehnie Si Biotechnologies, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 47:(1) 89-93., International Scientific Symposium of Bioengineering of Animal Resources, Timisoara, Románia, 2014.05.29 - 2014.05.30. poszter, absztrakt
 • Elen Gocza, Pouneh Maraghechi, Babett Bontovics, Kinga Németh,Zsuzsanna Bősze (2014): The roll of microRNAs in preimplantation embryos and pluripotent stem cells. Acta Physiologica 211: 60-61. (IF: 4,251), Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Hungarian Physiological Society (FEPS) 2014, Budapest, Magyarország, 2014.08.27 - 2014.08.30. előadás, absztrakt
 • Pouneh Maraghechi, Kinga Németh, Babett Bontovics, Jaroslav Slamecka, Alexander V. Makarevich, Peter Chrenek, Zsuzsanna Bősze, Elen Gócza(2014): The roll of microRNAs in rabbit preimplantation embryos and pluripotent stem cells. Slovak Journal of Animal Science 47:(4) 181-184., The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology”. Nitra, Szlovákia, 2014.12.11 (előadás, absztrakt)
 • Balogh E., Fábian R., Bodó Szilárd, Gócza E., Bontovics B.(2014): Production of twin mice by tetraploid complementation technology: effect of the host and donor genotype. Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája (FIBOK) 2014, Szeged, 2014. 03.07. (P42) poszter, absztrakt
 • Németh K., Maraghechi P., Lázár B. Bontovics B., Gócza E.(2014): Validation of rabbit microRNA sequences identified by Solid sequencing in rabbit preimplantation embryos and embryonic stem-like cells. Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája (FIBOK) 2014, Szeged, 2014. 03.07. (P74) poszter, absztrakt
 • Németh K., Maraghechi P., Bontovics B., Lázár B. Gócza E. (2014): Validation of rabbit microRNA sequences identified by SOLiD sequencing. 496-503. ISBN: 978-963-9639-57-7. 20th Youth Scientific Forum, Keszthely, 2014. 05.23 -2014.05.24. (P74) poszter, absztrakt
 • Lázár Bence, Südy Ágnes, Németh Kinga, Bontovics Babett, Gócza Elen(2014): Pluripotens markerek expressziójának vizsgálata házityúk embrió ivarlécében, illetve az ősivarsejtekben. 20. Szaporodásbiológiai Találkozó, A szaporodás egészségügytől a szaporodásbiológiai gondozásig, Herceghalom, 2014.11.07 - 2014.11.08. (poszter, absztrakt)
 • Fábián Renáta, Altbacker Vilmos, Bodó Szilárd(2014): AGD méret és alom ivararány között összefüggés vizsgálata inbred és outbred egértörzsekben. 20. Szaporodásbiológiai Találkozó, A szaporodás egészségügytől a szaporodásbiológiai gondozásig, Herceghalom, 2014.11.07 - 2014.11.08. (poszter, absztrakt)
 • Debnár Viktória Johanna,Kerekes Andrea, Altbäcker Vilmos, Torda Orsolya, Bodó Szilárd(2014): Az üregi nyúlsperma hosszú távú tárolásának lehetősége 20. Szaporodásbiológiai Találkozó, A szaporodás egészségügytől a szaporodásbiológiai gondozásig, Herceghalom, 2014.11.07 - 2014.11.08. (poszter, absztrakt)

 

Szakdolgozatok, TDK, OTDK, TUDOK 2014-2016:

 • Alayu Kidane:SZIE, MKK, Mezőgazdasági Biotechnológus képzés (angol nyelvű), M.Sc. hallgató (2015-2016). Investigating the effect of heat treatment on the expression pattern of HSP70 gene on cultured primordial germ cells and genital ridge in chicken. (Témavezetők: Gócza Elen, Bodó Szilárd)
 • Béki Szabina– SZIE MKK Állattenyésztő mérnök szak, BSc (2016) Magyar óriásnyúl fajta ex situ génmegőrzéséhez kapcsolódó vizsgálatok
 • Debnár Viktória Johanna- SZIE MKK, állattenyésztő mérnök szak, B.Sc. hallgató (2012-2015), TDK és szakdolgozat (2015) TDK MKK szekció első helyezés, dékáni különdíj, “Spermavétel és mélyhűtés módszerének kidolgozása üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) ex situ génbank számára.”
 • Bazarragchaa Enkhbold– SZIE, MKK, Mezőgazdasági Biotechnológus képzés (angol nyelvű), M.Sc. hallgató (2014), “Derivation of in vitro cell bank from cultured fibroblast cells derived from indigenous species as a tool of gene conservation.”
 • Németh Vivien - SZIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztő mérnök szak, BSc (2014), “A magyar szürke szarvasmarha recipiensként való hasznosíthatósága embrió-átültetési programokban.”
 • Németh Kinga- SZIE, ÁOTK, biológus, B.Sc. hallgató (2011-2013), TDK és szakdolgozat (2013), M.Sc. hallgató, ELTE, TTK, biológus, TDK és szakdolgozat (2015), OTDK I. hely, Pro Scientia aranyérem (2015), “Nyúl miRNS-ek azonosítása és expressziójának vizsgálata különböző korú embriókban és őssejtekben.”
 • Südi Ágnes– BMI, Biomérnök kézés, MsC, TDK és szakdolgozat (2015), OTDK II. Helyezés (2015), “Őssejt specifikus markerek kimutatása madár primordiális csírasejtekben.”
 • Takács Flóra - gimnazista, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő (2014-2015), “Nyúl indukált pluripotens őssejtek létrehozását befolyásoló faktorok vizsgálata.” (TUDOK dolgozat),Saving the biodiversity of mammals: setting the parameters to establish induced pluripotent stem cell (iPS) lines in rabbit.” (ICYS (International Conference of Young Scientists): ezüstérem és IBO (International Biology Olimpiad), ezüst medál)

 

 

Copyright 2011 Alkalmazott Embriológia és Őssejt Kutató Csoport.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free