Diagnosztikai Csoport - Dr. Várallyay Éva

Utolsó frissítés: 2017. április 13. csütörtök Megjelent: 2012. február 10. péntek

 

 havelda zoltan

Főosztály:
Beosztás:
Telefon:
Szoba:
E-mail:

Genomika
Csoportvezető
+36-28-526-140
113
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 havelda zoltan

Főosztály:
Beosztás:
Telefon:
Szoba:
E-mail:

Genomika
Csoportvezető
+36-28-526-140
113
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

tudomanyos eletpalya

 

Tudományos Életpálya

 

Csoportvezető, Diagnosztikai Csoport, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (2013.máj 1-től)
Tudományos főmunkatárs, Növényi Fejlődésbiológiai Csoport, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 2011-2013
Tudományos munkatárs, Virológiai Csoport, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (2001-2011)
Gyes (1997-2001)
PhD - ELTE Biológiai Doktori iskola (Szerkezeti Biokémia program) (1999)
PhD hallgató, ELTE/Biokémiai Csoport, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (1993-1997)
Tudományos segédmunkatárs, Biokémiai Csoport, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (1990-1993)
MSc - ELTE TTK biológia kémia szakos középiskolai tanár (1990)

 

kutatas

 

Kutatási terület

 

Vírusfertőzés hatásának vizsgálata és új, nagy áteresztőképességű és érzékenységű diagnosztikájának fejlesztése

Csoportunk vírusdiagnosztikai kutatásokat és vizsgálatokat végez szőlőültetvények törzsgyűjteményeiben. Célunk megfelelő érzékenységgel rendelkező, és rövid időn belül eredményt adó új, molekuláris biológiai (RT-PCR, hibridizációs technikák, új generációs szekvenálás) vírusdetektálási módszerek adaptálása és fejlesztése.
 


 

Ezen módszerek használatával a fertőzöttség korai és akár látens állapotban is detektálható, és így a fertőzöttség, mely kiindulópontja lehet a fiatal ültetvényeken kialakuló járványoknak, azonosítható és megelőzhető. Kísérleteinkben azt is vizsgáljuk, hogy milyen molekuláris mechanizmusok állnak a betegség tünetek kialakulása mögött vírusfertőzött növényekben.

Részt veszünk az FA1407COST programban: http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1407


Kutatási témák

 

Vírusfertőzés hatásának vizsgálata és új, nagy áteresztőképességű és érzékenységű diagnosztikájának fejlesztése

A csoport 2013 máj 1-vel alakult, fő célkitűzése megfelelő érzékenységgel rendelkező, rövid időn belül eredményt adó molekuláris biológiai vírusdiagnosztikai módszerek adaptálása, fejlesztése. A csoport célzott profilja nem a szolgáltatás, hanem olyan alap és fejlesztő kutatások művelése, melyek megalapozzák az új diagnosztikai módszereket, és segítik a virális- fitoplazmás kórokozók jobb megismerését, melyek a védekezési stratégiák kidolgozását alapozhatják meg. A csoport kutatásainak kulcsa a kisRNS-ek újgenerációs (NGS) szekvenálása. Mivel ezen a technikán alapuló víruskimutatások az elkövetkező években várhatóan forradalmasítják a vírusdiagnosztikát, kutatásuk alapvető fontosságú. Csatlakoztunk egy COST pályázathoz, mely e változást segíti, koordinálja.

Korszerű genomikai és biotechnológiai technikák bevezetése a szőlő és gyümölcs (fás szárúak) egészséges szaporítóanyag előállításában, növényvédelemben és a fajtanemesítésben  KTIA –AIK_12-1-2013-0001 (2013-2015)

Gyümölcsfajok vírusdiagnosztikai fejlesztése és a vírusmentesítési folyamat diagnosztikai nyomon követése FM céltámogatás – együttműködés a GYKIval

Új szőlővírusok funkciójának, tünetkialakításban betöltött szerepének és evolúciójának vizsgálata új generációs szekvenálással és molekuláris biológiai módszerekkel” OTKA pályázat keretében  K-119783 (2016-2020)

A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekbenOTKA pályázat keretében  K-108718 (2013-2018)

 


Korszerű genomikai és biotechnológiai technikák bevezetése a szőlő és gyümölcs (fás szárúak) egészséges szaporítóanyag előállításában, növényvédelemben és a fajtanemesítésben  KTIA –AIK_12-1-2013-0001 (2013-2015)

Az agronext projekt keretein belül Magyarország különböző borvidékeinek és gyümölcsültetvényeinek kórokozókkal, elsősorban vírusokkal és viroidokkal, való fertőzöttségét vizsgáltuk, Illumina platformon történő új generációs kisRNS szekvenálással

A kisRNS könyvtárak bioinformatikai analízise és nedves laborban történő visszaigazolása során új, hazánkban eddig nem leírt vírusok (Szőlő Syrah vírus1 és Szőlő Pinot gris vírus- GPGV) jelenlétét mutattuk ki. A bioinformatikai elemzés nem automatikus volt, az eredményt adó pipeline kidolgozása és optimalizálása a mai napig folyamatban van. Egy pusztuló Kadarka ültetvényen végzett esettanulmány kapcsán ezen a feltehetően érzékeny fajtán megjelenő erős tüneteket a GPGV jelenlétéhez tudtuk kapcsolni. Nagy a valószínűsége annak, hogy a vírus fertőzött alanyok közvetítésével került az ültetvényre. Az új vírusok gyakorlati jelentőségének és az alanyültetvények vírusfertőzöttségének megállapítása további vizsgálatokat igényel, melyeket a csoport 1.-ban leírt téma támogatásával kívánunk folytatni. A kisRNS NGS-en alapuló diagnosztikai módszert és a magyar ültetvények vírusfertőzöttségének eredményeit számos közleményben (nemzetközi és hazai konferencián, hazai és nemzetközi folyóiratban, illetve tudományos ismeretterjesztő folyóiratban) tettük közzé. A pályázat 2015.szept 30-ával befejeződött.
 


Gyümölcsfajok vírusdiagnosztikai fejlesztése és a vírusmentesítési folyamat diagnosztikai nyomon követése
FM céltámogatás – együttműködés a GYKIval

A 3 évre (2014-2016) tervezett projekt célja, hogy képet kapjunk a Magyarországon termesztett gyümölcsfajok és fajták vírusfertőzöttségéről, meghatározhassuk, hogy melyek a hazánkban előforduló és problémát okozó vírusok. Ezen eredmények alapján új molekuláris biológiai módszereket dolgozhatunk ki, illetve optimalizálhatunk, melyekkel ezen vírusok az eddigi gyakorlatban használt módszereknél érzékenyebben, gyorsabban – hatékonyabban mutathatóak ki.  Az optimalizált víruskimutatás lehetővé teszi a  vírusmentesítési folyamatok monitoringját, aminek segítségével a mentesítési protokollok folyamatosan optimalizálhatóak.Új szőlővírusok funkciójának, tünetkialakításban betöltött szerepének és evolúciójának vizsgálata új generációs szekvenálással és molekuláris biológiai módszerekkel (OTKA K 119783 2016 nov1-től 4 év)

Hazánk szőlőültetvényeinek kisRNS NGS alapú virológiai felmérése során új, nemrégen azonosított vírusok (Szőlő Syrah vírus 1 és Szőlő Pinot gris vírus) széleskörű elterjedését mutattuk ki. A tervezett projekt célja e vírusok molekuláris jellemzése, annak megállapítása, hogy milyen szerepet töltenek be a szőlőn megjelenő betegségek kialakulásában, milyen tüneteket okoznak önállóan, vagy egymással kombinálódva a magyar szőlőfajtákon, alanyokon és egy növényben való együttes jelenlétük milyen evolúciós folyamatot eredményez.
 


 

A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekben – (OTKA  K-108718 pályázat 2013-2018)

A vírusfertőzés hatékonyságát és a tünetek kialakulását a fertőzött növényben alapvetően befolyásolja, hogy a vírus mennyire képes elterjedni, illetve, hogy mennyire változtatja meg a gazda anyagcseréjét. A vírus mozgását és növényben való elterjedését az RNS interferencia alapú védekező folyamatok, míg az okozott génexpressziós változásokat a növény-vírus kapcsolat típusa határozza meg. Előző kísérleteinkben feltártuk, hogy a legtöbb vizsgált vírus képes a növényi RNS csendesítés egyik kulcsmolekuláját, az ARGONAUTE1-et (AGO1), egy specifikus mikro RNS aktivitásán keresztül negatívan szabályozni. Az AGO1 központi szerepet játszik esszenciális fejlődésbiológiai folyamatok szabályozásában és a növény vírusok elleni védekezési rendszerében is. Kísérleteinkben, különböző vírusok felhasználásával, genetikai, molekuláris biológiai és biokémiai vizsgálatokkal tervezzük vizsgálni az AGO1 fehérje szabályozásának komplex folyamatát és szerepét a tünetek kialakulásban és a vírusok elleni védekezésben. Azt is vizsgáljuk, hogy más, RNS interferenciától független génexpressziós változások (melyeket előző OTKA projektünk során azonosítottunk), milyen szerepet játszanak a betegség tünetek súlyosságának kialakulásában. A kísérletek eredményeképpen átfogó képet kapunk a vírusfertőzés során kialakuló betegségtünetek molekuláris mechanizmusáról Arabidopsis és Nicotiana modell növényekben, és a gazdaságilag fontos paradicsomban. A tünet kialakulásról szerzett új ismereteink segíthetnek abban, hogy új, alternatív megoldásokat találjunk a vírusok elleni növényvédelemben és csökkenthessük a vírusfertőzés okozta gazdasági károkat.
 


 

Ezen kutatásainkat a NAIK-MBK Növényi Fejlődésbiológia Csoportjával együttműködésben végezzük.

Pesti Réka ösztöndíjas PhD hallgató témája - A betegség tünetek kialakulásában kulcsszerepet játszó génszabályozási változások molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata vírusfertőzött növényekben- szorosan illeszkedik pályázatunkhoz.
 

allas

 

Munkalehetőségek
 

Szakdolgozati lehetőség:
 

Csonthéjas gyümölcsfák és a szőlő vírusfertőzöttségének vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel (link11)

A munka jellege és sokoldalúsága lehetőséget biztosít arra, hogy a szakdolgozó tapasztalatokat szerezzen a növényi molekuláris biológiában alkalmazott technikákban: a régi bevált módszerektől kezdve: rekombináns DNS technikák, western-northern hibridizálás, PCR; a legújabbakig: tranziens génexpressziós vizsgálatok infiltrációval, in situ hibridizálás növényi metszeteken, vírusdiagnosztika kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával.

 

témavezető:
Várallyay Éva, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Diagnosztika Csoport, MBK, Gödöllő

csoporttagok

 

NAIK, MBK, DIAGNOSZTIKA CSOPORT 2017

 Keszthely, Növényvédelmi Fórum 2017

                  

A csoport tagjai

 


 

Pesti Réka - ösztöndíjas PhD hallgató
SZIE Biológia Tudományi Doktori Iskola

“A betegség tünetek kialakulásában kulcsszerepet játszó génszabályozási változások molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata vírusfertőzött növényekben.”

2015 MBK Napok Előadói 3.díj
2016 FIBOK Előadói 3.díj
2016 Advances in Plant Virology best student’s poster award
2016 MBK Napok Előadói 3.díj

Telefon: +36-28-526-140
Szoba: 113
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

 

Czotter Nikoletta- ösztöndíjas PhD hallgató,
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Festetics Doktori iskola

“Új, nagy érzékenységű és áteresztőképességű diagnosztikai módszerek kidolgozása fásszárú növények vírus és fitoplazma fertőzöttségének megállapítására”

FM Kutatói utánpótlást elősegítő program 


Telefon: +36-28-526-140
Szoba: 113
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Demián Emese - ösztöndíjas PhD hallgató
SZIE Biológia Tudományi Doktori Iskola

“Magyarország szőlő alany ültetvényeinek kisRNS NGS alapú vizsgálata valamint két új, nemrég azonosított szőlővírus molekuláris jellemzése”

Telefon: +36-28-526-108
Szoba: 109
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Baráth Dániel– intézeti mérnök

“Gyümölcsfajok fitpolazma és vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával, a vírusmentesítési folyamat diagnosztikai nyomon követése”

FM Kutatói utánpótlást elősegítő program

Telefon: +36-28-526-108
Szoba: 109
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Varga Tünde– intézeti mérnök
korábban biológus MSc hallgató ELTE TTK

“RNS alapú diagnosztikai módszer kidolgozása az alma vírusfertőzöttségének kimutatására”

2015 OTDK 3.helyezés

Telefon: +36-28-526-108
Szoba: 109
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
VT_TDK dolgozat (2014)
VT_OTDK dolgozat (2015)
VT_MSc diplomamunka (2015)

 


 

Hallgatóink:

 

Petres Martin- MSc hallgató
SZIE, Növényorvos

“Kajszi fapusztulás a gönci termőtájon”

2016- SZIE MTK, TDK, Növénykórtan szekció II 1.hely, rektori különdíj

Szoba:109
PM_TDK dolgozat (2016)

 


 

Oláh Beatrix- MSc hallgató
SZIE, Növényorvos

“Fitoplazma fertőzöttség vizsgálata kajszi ültetvényeken”

Szoba:109
OB_TDK dolgozat (2016)

 


 

Kenessey Zoárd, Vitold- MSc hallgató
SZIE, Biotechnológus

“Hagyományos és modern vírusdiagnosztikai technikák összehasonlító vizsgálata szőlőn”

Szoba:109

 

 


 

Bükki Alexa- MSc hallgató
SZIE, Biotechnológus

“Hagyományos és modern vírusdiagnosztikai technikák összehasonlító vizsgálata gyümölcsfákon”

Szoba:109

 

 


 

Czakó Kamilla- BSc hallgató
ELTE TTK biológus, SZIE, szőlész-borász

“Molekuláris biológiai módszerek fejlődése a növényi vírusdiagnosztikában”

Szoba:109
CK_B diplomamunka

 


 

Gémesi Botond, Pitlik Marcell, Nyomárkai Kristóf
gimnazista kutatók,
Premontrei Szent-Norbert Gimnázium, Gödöllő

2015 TUDOK, Természettudományi szekció 3 hely
2016 TUDOK, ápr1 Szolnok, Különdíj

A szőlő vírusfertőzöttsége kiskertekben, művelt és felhagyott ültetvényeken Végzett hallgatóink:

 

  

Oláh Enikő
PhD hallgató

SZIE Növénytudományi Doktori Iskola
“VIGS vektorok fejlesztése növényi miRNS gének funkciójának vizsgálatára”

PhD folyamatban

 


 

Balássy Júlia
biológus MSc hallgató,

ELTE TTK

“Vírusfertőzöttség vizsgálata csonthéjas gyümölcsfákon metagenomikai módszerek segítségével”

2015 ősz – Kari TDK részvétel,
2016 FIBOK – Poszterelőadás 1.díj

BJ_MSc diplomamunka (2016)

 


 

 

Amina Kheireddine and Houhou Fakhreddine
biotechnológus MSc hallgató,

SZIE

“Investigation of the presence of two newly described grapevine viruses in grapevine stock collection at Pécs.”

“VIRUS DIAGNOSTIC SURVEY OF GRAPEVINE ROOTSTOCK VARIETIES FROM THE STOCK COLLECTION OF PÉCS”

AF_ MSc diplomamunka (2016)
HF_MSc diplomamunka (2016)

 


 

Kuglics Alexandra
MSc hallgató - szakdolgozó

ELTE TTK biológus

2014 június
2013- ELTE Kari TDK 1.díj

KA_MSC_diplomamunka (2016)

 Korábbi munkatársaink/hallgatóink:

 

Carmen Iliescu - diplomás asszisztens

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kagan Ferenc - MSc hallgató

ELTE TTK biológus

2016- ELTE Kari TDK 2.díj

 Diagnosztika csoport 2015-2016

 

Diagnosztika csoport 2013-2014


 
 

publikaciok

 

Publikációk

 

Diagnosztikai Csoport publikációi 2016

 

IF-os folyóiratban:

Enikő Oláh, Réka Pesti, Dénes Taller, Zoltán Havelda and Éva Várallyay (2016) Non-targeted effects of VIGS vectors on host endogenous gene expression,Archives of Virology 161:2387–2393 (doi:10.1007/s00705-016-2921-9)IF:2,39

hazai lektorált folyóiratban:

Czotter Nikolett, Czakó Kamilla, Várallyay Éva és Szegedi Ernő (2016): Molekuláris diagnosztikai módszerek a szőlő szaporítóanyaggal terjedő károsítóinak kimutatására,Kertgazdaság 48(2), 37-44

Czotter Nikoletta, Demián Emese,Molnár János, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József és Várallyay Éva (2016): Szőlő vírusdiagnosztika új megközelítésben, Borászati füzetek 26(4) 22-27.

Endre Barta, Zsófia Bánfalvi, Zoltán Havelda, László Hiripi, Zoltán Jeney, János Kiss, Balázs Kolics, Ferenc Marincs, Dániel Silhavy, Éva Várallyay  (2016) Agricultural genomics: an overview of next generation sequencing projects at the NARIC-Agricultural Biotechnology Institute, Hungarian Agricultural Research 25:10-21 

Hazai konferenciakiadványban:

Czotter N, Molnár J, Deák T, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Magyarországon megjelenő új szőlő vírusok azonosítása kis RNS-ek szekvenálásán alapuló metagenomikai módszerekkel, Georgikon for Agriculture (konferenciakiadvány) 20 (1), 34-38.

Ismeretterjesztő:

Czotter N, Várallyay É(2016) Vírusdiagnosztika, Kertészet és Szôlészet, 18. szám, 2016. május 4., 16-19

IF-os cikk csoporttag részvételével:

Zsolt Czimmerer; Tamas Varga; Mate Kiss; Cesaré Ovando Vázquez; Quang Minh Doan-Xuan; Dominik Rückerl; Sudhir Gopal Tattikota; Xin Yan; Zsuzsanna S. Nagy; Bence Daniel; Szilard Poliska; Attila Horvath; Gergely Nagy; Eva Varallyay; Matthew N. Poy; Judith E. Allen; Zsolt Bacso; Cei Abreu-Goodger; Laszlo Nagy. The IL4-STAT6 signaling axis establishes a conserved microRNA signature in human and mouse macrophages regulating cell survival via miR-342-3p (2016) Genome Medicine 8:63, IF:5,81

Konferenciarészvétel:

előadás:

Czotter N, Molnár J, Deák T, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Magyarországon megjelenő új szőlő vírusok azonosítása kis RNS-ek szekvenálásán alapuló metagenomikai módszerekkel (2016). XXVI Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2016 január 20-22.

Czotter Nikoletta, Molnár János, Deák Tamás, Tusnády E.Gábor, Kocsis László Burgyán József és Várallyay Éva (2016) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, 2016 Budapest, február 17-18.

Czotter Nikoletta, Molnár János, Deák Tamás, Tusnády E.Gábor, Kocsis László Burgyán József és Várallyay Éva (2016) Vírusdiagnosztika kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. A Kutatói utánpótlást elősegítő program I.szakmai konferenciája, Gödöllő, 2016 március 3-4.

Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Vass Imre, Tusnády E.Gábor, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2016) Génexpressziós változások vizsgálata vírusfertőzött paradicsomban.  FIBOK 2016, Gödöllő, 2016 márc 21-22 - Előadás 3.díj

Várallyay Éva(2016) KisRNSek újgenerációs szekvenálása - vírusdiagnosztika új megközelítésben. Szőlő szaporítóanyag előállítás és a szőlőtermesztés növényvédelmi kérdései regionális konferencia Keszthely, 2016 március 23

Oláh Róbert, Szegedi Ernő, Lázár János, Czotter Nikolett és Várallyay Éva: A patogénmentes szőlő szaporítóanyag előállítás hagyományos és modern módszerei, Alföldi kenyér, szőlő és bor, "A Kárpát-medence kincsei"- határon innen és túl. Kecskemét, 2016 augusztus 23.

Sebastien Massart, Antonio Olmos, Ian Adams, Kris De Jonghe, Annalisa Giampetruzzi, Igor Koloniuk, Petr Kominek, Jan Kreuze, Denis Kutnjak, Varvara Maliogka, Hano Maree, Thibaut Olivier, Mikhail Pooggin, Dana Safarova, Pierre Schneeberger, Noa Sela, Candresse Thierry, Eva Varallyay, Eeva Vainio, Eric Verdin, Marcel Westenberg and Yves Brostaux (2016) High Throughput Sequencing and virus diagnostic:  does bioinformatics really matter? Results of an international bioinformatic proficiency testing, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9

Czotter N, Molnár J, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Validation of smallRNA NGS based virus diagnostics by RT-PCR, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9

Oláh Róbert, Szegedi Ernő, Deák Tamás, Bordé Ádám, Kocsis László, Demián Emese, Czotter Nikoletta és Várallyay Éva (2016) Módszertani fejlesztések a szőlő vírusmentesítésében és vírusdiagnosztikájában, Nemzetközi Szőlő Szaporítóanyag Termelői Konferencia és Kiállítás, Keszthely, 2016. november 29.

Oláh Róbert, Szegedi Ernő, Lázár János, Czotter Nikolett és Várallyay Éva (2016) Patogénmentes szőlő szaporítóanyagoktól várható növényvédelmi és gazdasági előnyök, aktualitások, Környezettudatos növénytermesztés és kertészeti gazdálkodás lehetőségei, és a benne rejlő üzleti előnyök 2016-ban, Konferencia és üzleti találkozó, Budapest,2016 december 2.

Czotter Nikoletta, Demián Emese, Baráth Dániel, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József, Várallyay Éva (2016) Felválthatja-e a metagenomika a hagyományos vírusdiagnosztikai módszereket? MBK Napok, Gödöllő, 2016 december 14-15.

Pesti Réka, Kenny Paul, Kontra Levente, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Vass Imre, Havelda Zoltán, Várallyay Éva. Akut és perzisztens vírusfertőzés hátterében álló molekuláris változások. MBK Napok, Gödöllő, 2016 december 14-15.

Petres Martin(2016) Kajszi fapusztulás a gönci termőtájon. MBK Napok, Gödöllő, 2016 december 14-15.

poszter:

Czakó K.,Czotter N, Kocsis L, Várallyay É. (2016) Szőlő pinot gris vírus (GPGV) megjelenése hazánk szőlőültetvényeiben. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2016 február 17-18.

Balássy Júlia, Czotter Nikoletta, Molnár János, Kirilla Zoltán, Tusnády E. Gábor, Preininger Éva és Várallyay Éva (2016) Vírusfertőzöttség vizsgálata csonthéjas gyümölcsfákon metagenomikai módszerek segítségével. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2016 február 17-18.

Pesti Réka, Kenny Paul, Vass Imre, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2016) A vírusfertőzés tüneteinek kialakulásában szerepet játszó génexpressziós változások vizsgálata. 62.Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2016 február 17-18.

Balássy Júlia, Varga Tünde, Czotter Nikoletta, Molnár János, Kirilla Zoltán, Tusnády E. Gábor, Preininger Éva és Várallyay Éva (2016) Csonthéjas gyümölcsfák vírusfertőzöttségének vizsgálata metagenomikai módszerekkel. FIBOK 2016, Gödöllő, 2016 márc 21-22 - Poszter 1.díj

Czotter N, Molnár J, Deák T, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2016) Virus diagnosis in grapevine plantations with next generation sequencing metagenomic approach, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9,

Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Vass Imre, Tusnády E.Gábor, Havelda Zoltán, Várallyay Éva (2016) Characterization of gene expression and physiological changes in different host-virus interactions, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, Greenwich, 2016 Sept 6-9, Poszter 1.díj

 

MSc védés:

Balássy Júlia – ELTE Biológus Msc, Növénybiológia szakirány

Varga Tünde – ELTE biológus Msc, Molekuláris, Immun- és Mikrobiológia szakirány

Houhou Fakhreddine – SZIE Biotechnológus MSc

Amina Fakhreddine- SZIE Biotechnológus MSc

 

TDK részvétel:

Petres Martin– Kajszi fapusztulás a gönci termőtájon.
SZIE MKK, Növényvédelem II. Szekció
Témavezetők: Szabó Zoltán, Czotter Nikoletta, Dr. Várallyay Éva, Körösi Katalin
I.hely, rektori különdíj, HÖK „Prezentációs Díja” és Agrár Béta Kft különdíja

Oláh Beatrix - Fitoplazma fertőzöttség vizsgálata kajszi ültetvényeken
SZIE MKK, Növényvédelem II. Szekció
Témavezetők: Dr Thuróczy György, Dr. Várallyay Éva, Czotter Nikoletta
IKR Agrár Zrt. Különdíja

Kagan Ferenc – Virális géncsendesítést gátló fehérjék által indukált miR168 promóter analízise tranziens génexpressziós rendszerben
ELTE Növénytudományi Szekció
Témavezetők: Dr. Várallyay Éva, Pesti Réka
2.hely

 

Diagnosztikai Csoport publikációi 2015

 

A csoport munkájához szorosan kapcsolódó publikációk:

IF-os folyóiratban:

Czotter, E. Szabó, J.Molnár, L. Kocsis, J., T. Deák, Gy. Bisztray, G. E. Tusnády, J. Burgyán, É. Várallyay. (2015) First description of Grapevine Syrah virus-1 in vineyards of Hungary, Accepted in Journal of Plant Pathology IF:1.04

Hazai nem IF-os folyóiratban:

Czotter, N
., Manduláné Farkas, E., Lózsa, R., Ember, I.,Szûcsné Varga, G., Várallyay, É. ,Szegedi, E(2015). Primers designed for the detection of grapevine pathogens spreading with propagating material by quantitative real-time PCR . International Journal of Horticultural Science 21 (1–2): 21–30. IF:0

Czotter Nikoletta, Szabó Emese, Molnár János, Pesti Réka, Oláh Enikő, Deák Tamás, Bisztray György, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József és Várallyay Éva (2015) Szőlőültetvényeink metagenomikai diagnosztikája új, hazánkban eddig nem leírt vírusok jelenlétét mutatta ki.Növényvédelem 51 (12), 550-559.

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisrns-ek újgenerációs szekvenálásával. Borászati Füzetek különszám 126-128, 2015 június 30. IF:0

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Lázár J, Szegedi E, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Új diagnosztikai módszerek a szőlő vírusfertőzöttségének megállapítására. Borászati Füzetek különszám 153-155, 2015 június 30. IF:0

Farkas E, Czotter N, Várallyay É, Lázár J, Szűcsné Varga G, Szegedi Ernő. (2015) A szőlő szaporítóanyag komplex patogén-mentesítése. Borászati Füzetek különszám 21-23, 2015 június 30. IF:0

Külföldi konferencia kiadványban:

N. Czotter, E. Szabó,J. Molnár, L. Kocsis, J. Lázár, E. Szegedi, T. Deák, Gy. Bisztray, G. E. Tusnády, J. Burgyán, É. Várallyay. (2015) Viromes of Hungarian grapevine plantations by next generation sequencing of small RNAs. Proceedings of the 18th Congress of the ICVG 95, Ankara, 2015 Sept 7-11. IF:0

Hazai konferencia kiadványban:

Molnár J., Czotter N., Preininger É., Szegedi E., Kocsis L., Deák T., Tusnády E.G.,
Burgyán J., Várallyay É. Vírusdiagnosztika kisRNS-ek új generációs szekvenálásával (2015). Agrárkutatás és innováció – változó ég alatt. II.NAIK Napok konferenciakötet (ISBN 978-963-12-4392-5)31-33.

Ismeretterjesztő:

Várallyay Éva: Fásszárúak vírusvallatója: Új korszak a növényi diagnosztikában. (2015) Élet és Tudomány 49, 1542-1544.

IF-os cikk csoporttag részvételével:

Kis A, Tholt G, Ivanics M, Várallyay É, Jenes B, Havelda Z. (2015). Polycistronic artificial miRNA-mediated resistance to Wheat dwarf virus in barley is highly efficient at low temperature. Molecular Plant Pathology, 2015 Jul 1. doi: 10.1111/mpp.12291.IF:4,72

Baksa I, Nagy T, Barta E, Havelda Z, Várallyay É, Silhavy D, Burgyán J, Szittya G (2015)
Identification of Nicotiana benthamiana microRNAs and their targets using high throughput sequencing and degradome analysis. BMC Genomics. 2015 Dec 1;16(1):1025. doi: 10.1186/s12864-015-2209-6. IF:3.99

konferenciarészvétel:

előadás:

Várallyay, É, Oláh, E, Havelda, Z. (2015) Independent parallel functions of p19 plant viral supressor of RNA silencing required for effective supressor activity. Hungarian Molecular Life Sciences 2015, 27-29 March, Eger

Czotter, N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Bisztray Gy, Tusnády E G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Magyar szőlőültetvények kisRNS NGS alapú vírusdiagnosztikai felmérése. Genetikai Műhelyek Magyarországon XIV. Minikonferencia, 2015 szept 4.

N. Czotter, E. Szabó, J. Molnár, L. Kocsis, J. Lázár, E. Szegedi, T. Deák, Gy. Bisztray, G. E. Tusnády, J. Burgyán, É. Várallyay. (2015) Viromes of Hungarian grapevine plantations by next generation sequencing of small RNAs. 18th Congress of the ICVG, Ankara, 2015 Sept 7-11.

Miklós Makay, Éva Preininger, Éva Várallyay (2015) Importance and solutions for clean stocks: virus diagnostics, in vitro propagation and distribution. Knowledge Exchange and Coordination Workshop on Agricultural Biotechnology, Gödöllő, 2015 okt 27-29.

Várallyay Éva:Fásszárú növények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. 25.MBK Napok, Gödöllő, 2015 nov11-13.

Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Papp-Kádár Veronika, Vértessy Beáta, Vas Imre, Tusnády E. Gábor, Marincs Ferenc, Havelda Zoltán és Várallyay Éva: A növény válaszreakciói vírusfertőzés hatására. 25.MBK Napok, Gödöllő, 2015 nov11-13.

Molnár J., Czotter N., Preininger É., Szegedi E., Kocsis L., Deák T., Tusnády E.G.,
Burgyán J., Várallyay É. Vírusdiagnosztika kisRNS-ek új generációs szekvenálásával (2015). II.NAIK Napok, Szarvas, 2015 december 10-11

 

poszter:

Varga Tünde, Czotter Nikoletta, Pájtli Éva, Burgyán József és Várallyay Éva (2015):RNS alapú diagnosztikai módszer kidolgozása és felhasználása alma ültetvények virológiai felmérésében. 61 Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2015 febr 17-18

Czotter N,Szabó E, Molnár J, Deák T, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia, 2015 jun 30, Budapest

Czotter N, Szabó E, Molnár J, Deák T, Lázár J, Szegedi E, Bisztray Gy, Tusnády E. G, Kocsis L, Burgyán J, Várallyay É. (2015) Új diagnosztikai módszerek a szőlő vírusfertőzöttségének megállapítására. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia, 2015 jun 30, Budapest

Pesti, R.,Havelda, Z., Várallyay, É (2015) Gene expression changes behind symptom development in virus infected plants. Hungarian Molecular Life Sciences 2015, 27-29 March, Eger

Czotter, N, Szabó E, Nagy T, Deák T, Lázár J, Barta E, Tóth G, Bisztray Gy, Burgyán J, Várallyay É. (2015) NGS aided diagnostics revealed the presence of recently described viruses in Hungarian grapevine plantations. Hungarian Molecular Life Sciences 2015, 27-29 March, Eger

társzerzős konferenciarészvétel a csoport munkájából – nem a csoport által prezentálva:

Farkas E, Czotter N, Várallyay É, Lázár J, Szűcsné Varga G, Szegedi Ernő. (2015) A szőlő szaporítóanyag komplex patogén-mentesítése. Szőlőtermesztési és Borászati Tudományos Konferencia, 2015 jun 30, Budapest

Szakdolgozatok/TDK dolgozatok:

Balássy Júlia (2015): Vírusfertőzöttség vizsgálata csonthéjas gyümölcsfákon metagenomikai módszerek segítségével, 2015 nov, ELTE TTK Kari TDK dolgozat

Varga Tünde (2015): RNS alapú diagnosztikai módszer kidolgozása az alma vírusfertőzöttségének kimutatására, 2015 ápr, Biológus OTDK dolgozat

 

Diagnosztikai Csoport korábbi publikációi

 

E.Farkas, N. Czotter, R. Lózsa, T. Dula, I. Ember, É. Várallyay, E. Szegedi (2014)
Conventional PCR primers for the detection of grapevine pathogens disseminated by propagating material.International Journal of Horticultural Sciences 20(3-4):69-80

Éva Várallyay, Enikő Oláh and Zoltán Havelda (2014): Independent paralleled functions of p19 plant viral suppressor of RNA silencing required for effective suppressor activity. Nucleic Acids Res. 2013 Sep 22. 42: pp. 599-608. (IF:8,278)

MBK Napok Publikációs I díj (2013)

Péter Vilmos, Ágnes Bujna, Milán Szuperák, Zoltán Havelda, Éva Várallyay, János Szabad, Lucie Kucerova, Kálmán Somogyi, Ildikó Kristó,Tamás Lukácsovich, Ferenc Jankovics, László Henn,Miklós Erdélyi (2013):The miR-282 Drosophila melanogaster microRNA gene regulates viability, longevity, and egg production. Genetics. 2013 Oct;195(2):469-80. doi: 10.1534/genetics.113.153585. Epub 2013 Jul 12. PMID: 23852386 (IF:4,007)

Éva Várallyayand Zoltán Havelda (2013): Unrelated viral suppressors of RNA silencing mediate the control of ARGONAUTE1 level . Molecular Plant Pathology 2013 Aug;14(6):567-75. doi: 10.1111/mpp.12029. Epub 2013 Apr 11. (IF:3,899)

Zsolt Czimmerer, Julianna Hulvely, Zoltan Simandi, Eva Varallyay, Zoltan Havelda, Erzsebet Szabo, Attila Varga, Balazs Dezso, Maria Balogh, Attila Horvath, Balint Domokos, Zsolt Torok, Laszlo Nagy, Balint L. Balint (2013). A versatile method to design stem-loop primer-based quantitative PCR assays for detecting small regulatory RNA molecules. PLoS One. 2013;8(1):e55168. doi: 10.1371/journal.pone.0055168. Epub 2013 Jan 31.PMID: 23383094 (IF:4,092)

Várallyay E, Giczey G.,  Burgyán J. (2012) Virus induced gene silencing of Mlo genes induces powdery mildew resistance in Triticum aestivum. Arch Virol  157:1345–1350 (IF:2,11)

Várallyay E, Válóczi A, Agyi A, Burgyán J and  Havelda Z (2010) Plant virus-mediated induction of miR168 is associated with repression of ARGONAUTE1 accumulation. The EMBO Journal, 20;29(20):3507-19.(IF:10,124)

MBK Napok Publikációs I díj (2011)

Varallyay E*, Lichner Z, Safrany J, Havelda Z, Salamon P, Bisztray G, Burgyan J. (2010)  Development of a virus induced gene silencing vector from a legumes infecting tobamovirus.  Acta Biologica Hungarica, 2010 61(4) 457-469 (IF:0,551)

Havelda Z, Varallyay E, Valoczi A and Burgyan J (2008) Plant virus infection-induced persistent host gene downregulation in systemically infected leaves. Plant Journal, 55:(2) pp. 278-288. (IF:6,75)

Várallyay E., Burgyan J. and Havelda Z. (2008)MicroRNA detection by northern blotting using locked nucleic acid probe.Nature Protocols, 3:(2) 190-196. (IF:4,17)

Várallyay E., Burgyan J. and Havelda Z. (2007) Detection of microRNAs by northern blot analyses using LNA probes. METHODS: A COMPANION TO METHODS IN ENZYMOLOGY, 43 (2) : 140-45 (IF:3,81)

Valoczi A, Varallyay E, Kauppinen S, Burgyan J, Havelda Z. (2006) Spatio-temporal accumulation of microRNAs is highly coordinated in developing plant tissues. Plant J. 47(1):140-51. (IF:6,97)

Molnar A, Csorba T, Lakatos L, Varallyay E, Lacomme C, Burgyan J.(2005)
Plant virus-derived small interfering RNAs originate predominantly from highly structured single-stranded viral RNAs. Journal of  Virology 79(12):7812-8. (IF:5,18)

 

Tudományos közlemények magyar nyelven

 

Czotter N, Deák T, Lázár J, Bisztray Gy, Burgyán J, Várallyay Éva (2014): Diagnosztikai módszerek fejlesztése a szőlő vírus fertőzöttségének megállapítására.Növényvédelem 50(12): 547-555.

Varallyay E, Valoczi A., Burgyan, J., Havelda Z. (2009) Vírusos fertőzés indukálta génexpressziós változások vizsgálata növényekben Növényvédelem, 2009, 45 (3), 109-114.

Salamon Pál, Várallyay Éva, Nemes Katalin és Salánki Katalin (2010) Termesztett és vadon élô burgonyafélék vírusos betegségei és vírusai magyarországon. 7. Az uborka mozaik vírus (cucumber mosaic virus, CMV) fehér törzsének elôfordulása dohányon (nicotiana tabacum l.) És a cmv-ntw izolátum tulajdonságai. Növényvédelem, 2010, 46 (5), 218-225

Varallyay E,Vida G, Giczey G, Veisz O, Burgyan J, Havelda Z (2010) Egyszerű festési eljárás egyszikűek  lisztharmatfertőzésének megállapítására és alkalmazása búzafajták jellemzésére, Növényvédelem, 2010, 46 (5), 233-239

 

Összefoglalók és könyvfejezetek

 

Várallyay E. and Havelda Z.(2011): Detection of microRNAs in plants by in situ hybridisation. .In MicroRNAs in Development. Methods in Molecular Biology 732, Humana Press, (Edited by Tamas Dalmay)pp. 9-23.


Egyéb
 

Varga Tünde (2014): RNS alapú diagnosztikai módszer kidolgozása az alma vírusfertőzöttségének kimutatására, 2014 nov, ELTE TTK Biológus TDK dolgozat

Oláh E., Taller D, Várallyay É. (2014): Vírusok a biológia szolgálatában
Természetbúvár 69(5): 12-14

Kuglics Alexandra:“Riporterrendszer kidolgozása az ARGONAUTE’ miR168 általi szabályozásának vizsgálatára dohányban”
2013, nov, TDK dolgozat, 2014, jun, ELTE Biológus MSc diplomadolgozat

Oláh Enikő: VIGS vektorok alkalmazásának korlátai endogen gének funkciójának megállapításakor
2012, jun, SZIE MSc diplomadolgozat

Maria Lima Rui: A CymRSV különböző fehérjéi szerepének vizsgálata a vírusfertőzött növény génexpressziójának változásában
2010, dec, ELTE MSc diplomamunka

 

Copyright 2011 Diagnosztikai Csoport - Dr. Várallyay Éva.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free