A Kutatóközpontról

Utolsó frissítés: 2012. március 19. hétfő Megjelent: 2012. február 24. péntek

 

A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontot (MBK) 1989-ban alapította a Földművelésügyi Minisztérium abból a célból, hogy a biotechnológiai kutatások legújabb eredményeinek segítségével javítsa a magyar mezőgazdaság versenyképességét. Felügyeleti szerve jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).

A kutatóközpont a hatékony mezőgazdasági termelés és környezettudatos fejlesztések elősegítésének érdekében növénynemesítési, állattenyésztési és biotechnológiai kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végez genetikai, molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel az alkalmazott agrártudományok területén. Részt vesz a hazai graduális és posztgraduális képzésben, valamint jelentős szerepet tölt be IVM által támogatott biotechnológiai kutatások koordinálásban.

A kutatóközpont az VM kutatóintézeti hálózatának legnagyobb intézménye. Jelenleg 126 alkalmazottat foglalkoztat, akik közül 60 fő tudományos dolgozó, illetve különböző PhD programok hallgatója, EU-ból és más országokból érkezett vendégkutató.

A kutatómunkát 4000 m2 hasznos laboratóriumi felület, valamint 800 m2 alapterületű növényház és zártrendszerű állatházak szolgálják, technikai felszereltségük és műszerezettségük nemzetközi szintű.

A kutatás fő feladata a növénytermesztés, az állattenyésztés és a modern környezetvédelmi technológiák molekuláris biológiai hátterének tanulmányozása és ennek alapján hasznosítható termékek és technológiák létrehozása.

Az MBK kutatási területei felölelik a növények és kórokozóik közötti kölcsönhatások molekuláris folyamatainak vizsgálatát, az abiotikus és biotikus stresszel szembeni rezisztencia tanulmányozását, toleráns és multi-rezisztens fajták és bioenergia növények nemesítését. Az összehasonlító géntérképezés és genetikai módosítás, valamint a molekuláris marker-technológia és a fejlett géntechnikai, bioinformatikai eszközök segítségével az intézet új módszereket és transzformációs eljárásokat fejleszt ki. A kutatások lefedik a stratégiai jelentőségű jelentőségű kultúrnövényeket (gabonafélék, burgonya, hüvelyes takarmánynövények és zöldségnövények, többek között a bab és a Hungaricumnak számító paprika). Az állat-biotechnológiai kutatások célja a specifikus génexpressziók és sejtátültetési technikák elemzése transzgenikus modellállatok előállításával, többek között a tejösszetételt és -termelést befolyásoló génfunkciók vizsgálata táplálkozási és gyógyászati szempontok alapján.

A kutatási célkitűzések megvalósítását a VM hozzájárulása és a hazai K+F alapok támogatása mellett a kutatók nemzetközi pályázatokban és az EU keretprogramjaiban való sikeres szereplése teszi lehetővé, jelentősek a társintézetekkel és oktatási intézményekkel, külföldi partnerekkel közösen létrehozott projektek.

A kutatóintézet Alapító Okiratának szellemében az MBK folyamatosan támogatja a kutatási eredmények és szellemi értékek hasznosítását, gyakorlati megvalósítását, kezdeményező szerepet vállalva a tudásalapú biotechnológiai „spin-off” cégek útra indításában. Ma már három hasznosító vállalkozás is működik: a szekvenálási és GMO analitikai szolgáltatásokat biztosító Biomi Kft., az élelmiszerbiztonsági eljárásokat, toxin és antibiotikum immundiagnosztikai termékeket fejlesztő Soft Flow Biotechnology Kft., valamint a talajoltóanyagokkal foglalkozó Saniplant Kft.

A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont hazai és nemzetközi szakmai találkozók, műhelyek helyszíne, otthont ad hazai továbbképzési és szakoktatási programoknak. Az évente megrendezett „MBK Napok” tudományos kiskonferencia alkalmat ad az intézet legújabb kutatási eredményeinek bemutatására és az eredmények széleskörű szakmai megvitatására.

"20 éves a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont" c. kiadvány megtekintése (pdf)

Copyright 2011 A Kutatóközpontról.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free